••• German
sheperd dog
•••

 

••• American cocker •••

 

Aktualizácia - Update:

9. 5. 2011

 


1. 5. 2011

Žilina
Apollón of Queen Bastet - V1,CAC

27. 11. 2010

Nitra International Cat Show
r: Květa Mahelková
Apollón of Queen Bastet - V1,CAC, nominácia

10.10. 2010
Ory absolvoval vo veku 9 mesiacov svoju prvú výstavu a získal ocenenie výborný 1